IoT24.eu – usługa oprogramowania w chmurze do zdalnego, scentralizowanego monitorowania i zarządzania licznikami i czujnikami.