Dla aplikacji do zdalnego pomiaru i monitorowania danych

DTU to seria rejestratorów danych zasilanych bateryjnie, przeznaczonych do zdalnego pomiaru i monitorowania zasobów.