Najbardziej poszukiwane usługi na współczesnym rynku cyfrowym wiążą się z szerokim wykorzystaniem technologii „Internetu rzeczy” - lub po prostu IoT.

Oczywiście, przyznanie prawie każdemu rodzajowi urządzeń możliwości gromadzenia i przesyłania danych, radykalnie zmieniło ludzkie życie, zwiększając potencjał automatyki domowej i przemysłowej, transportu, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej itp. Łatwiej jest określić, w których sferach technologie IoT nie mogą być wykorzystywane, bo nie ma!

Aby połączyć szeroką gamę urządzeń i usług wykorzystujących komunikację komórkową, w 2016 roku został specjalnie opracowany standard Narrow-Band Internet of Things (znany jako NB-IoT). Mówiąc o jego głównych zaletach, niskim zużyciu energii, relatywnie niskich kosztach i możliwości jednoczesnego podłączenia. zwykle wspomina się o dużej liczbie urządzeń. Również modernizacja istniejącego sprzętu komunikacyjnego do obsługi tego standardu wymaga jedynie aktualizacji oprogramowania stacji bazowej.

Chcąc dostosować się do trendów rynkowych, programiści ADGT aktywnie pracują nad integracją NB-IoT z naszymi urządzeniami. Z powodzeniem przetestowaliśmy i obecnie produkujemy Rejestratory Danych, które zbierają i przesyłają dane z wodomierzy i gazomierzy przy wykorzystaniu wspomnianej wąskopasmowej łączności radiowej. Nasza usługa kontroli online gromadzi wszystkie dane, dzięki czemu nasi klienci mogą je stale monitorować za pomocą naszego interfejsu internetowego.

Według ostatnich szacunków, zastosowanie technologii IoT w najbliższej przyszłości wzrośnie drastycznie, a NB-IoT będzie najbardziej rozpowszechnionym standardem na rynku i wykazuje największe zapotrzebowanie.