Mezi nejžádanější služby na moderním digitálním trhu patří rozsáhlé využívání technologií “Internetu věcí”, nebo jednoduše IoT.

Je zřejmé, že umožnění téměř každému druhu zařízení shromažďovat a přenášet data, dramaticky změnilo lidský život, zvýšilo potenciál domácí a průmyslové automatizace, dopravy, bezpečnosti, zdravotní péče atd. Je snazší říct, ve kterých oblastech nelze IoT technologie použít, protože žádné nejsou!

Pro připojení široké škály zařízení a služeb pomocí mobilní komunikace byl v roce 2016 speciálně vyvinut standard Narrow-Band Internet of Things (známý jako NB-IoT). Když se mluví o jeho hlavních výhodách, obvykle se zmiňuje nízká spotřeba energie, relativně nízké náklady a možnost současného připojení velkého počtu zařízení. Také aktualizace stávajícího komunikačního zařízení na podporu tohoto standardu vyžaduje pouze aktualizaci softwaru základnové stanice.

S naším záměrem přizpůsobit se tržním tendencím vývojáři ADGT aktivně pracují na integraci NB-IoT s našimi zařízeními. Úspěšně jsme otestovali a v současné době vyrábíme Záznamníky dat, které shromažďují a přenášejí data z vodoměrů a plynoměrů pomocí výše uvedené úzkopásmové rádiové komunikace. Naše kontrolní online služba shromažďuje všechna data, což umožňuje našim zákazníkům je nepřetržitě sledovat pomocí našeho webového rozhraní.

Podle posledních odhadů se aplikace technologií IoT v nejbližší budoucnosti drasticky zvýší, přičemž NB-IoT bude nejrozšířenějším standardem na trhu a vykazovat nejvyšší poptávku.